Nội dung

ICS là nhóm sáng tạo nội dung thực sự, đặc biệt trong việc sản xuất các dịch vụ biên tập, âm thanh và truyền hình, cũng như các dịch vụ riêng biệt.

Với hàng trăm tác giả chuyên môn và các nhân viên phát sóng theo sự bố trí của chúng tôi trên nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, chúng tôi cung cấp nội dung trên một loạt các chủ đề và cho tất cả các lĩnh vực truyền thông, được định dạng để phù hợp với khách hàng.