Nội dung

ICS là một công ty sáng tạo nội dung thực thụ, chuyên về sản xuất tin tức và dịch vụ bài viết PR, âm thanh và video cũng như các dịch vụ chuyên biệt.

Với hàng trăm tay viết và phát thanh viên chuyên môn trú ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, chúng tôi có thể cung cấp nội dung về nhiều chủ đề và dành cho tất cả lĩnh vực truyền thông. Nội dung sẽ được chuyển giao theo định dạng phù hợp với khách hàng.