Xin chào

Dịch Vụ Nội Dung Độc Lập (ICS) là một chuyên gia về nội dung và phương tiện truyền thông kỹ thuật số quốc tế. Chúng tôi tạo ra và cung cấp hàng trăm câu chuyện hàng ngày, tính năng và xem trước, nhiều giờ của cuộc sống và dịch vụ ghi lại âm thanh, video, tiếp thị, dịch thuật và nhiều hơn nữa trong hơn 60 ngôn ngữ.