Dịch vụ dịch thuật

ICS cung cấp dịch vụ dịch thuật và hiệu đính chuyên nghiệp qua nhiều ngôn ngữ cho các công ty và cá nhân.

Chúng tôi dịch các tài liệu và trang web về mọi ngành nghề và chúng tôi có thể sáng tạo nội dung theo những văn phong khác nhau tùy vào độc giả mà bạn hướng đến.

Chúng tôi cũng phối hợp với khách hàng để tạo ra những nội dung đặc trưng cho từng nước cũng như đưa ra chiến lược marketing tập trung vào từng vùng lãnh thổ.

Nhóm chuyên gia của chúng tôi hiểu rằng khách hàng có những hạn chót rất gấp và do đó, chúng tôi có thể mang đến cho khách hàng dịch vụ linh hoạt, hiệu quả, cá nhân hóa với giá cả cạnh tranh.