Dịch vụ dịch thuật

ICS cung cấp dịch vụ dịch thuật và hiệu đính chuyên nghiệp trong nhiều ngôn ngữ cho các công ty và cá nhân.

Chúng tôi dịch tài liệu và các trang web trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp và có thể cung cấp nội dung trong nhiều văn phong khác nhau nhắm vào đối tượng khán giả mà bạn hướng tới.

Chúng tôi cũng làm việc với khách hàng để cung cấp nội dung trong nước cụ thể, cũng như giúp đỡ để cung cấp chiến lược tiếp thị tập trung vào các vùng lãnh thổ nhất định.

Đội ngũ chuyên gia hiểu rằng khách hàng có thể cần việc thực hiện công việc đúng thời hạn và do đó chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ cá nhân hiệu quả, linh hoạt ở mức cạnh tranh cao.