Liên kết

Marketing liên kết có thể là cách hiệu quả nhất về chi phí để mang khách hàng đến với bạn.

Chúng tôi có một nhóm nội bộ gồm các chuyên gia tiếp thị liên kết có kỹ năng và kinh nghiệm có thể giúp bạn quản lý và phát triển các đối tác liên kết hiện tại cũng như thiết lập các chương trình liên kết mới.

Tổ chuyên gia của chúng tôi có chuyên môn về tuyển mộ và quản lý liên kết cũng như có khả năng đạt đến một số lượng lớn các trang web đối tác tiềm năng, giúp bạn xây dựng và tăng trưởng cơ sở liên kết.

Tại ICS, chúng tôi tùy biến dịch vụ của mình theo yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ quản lý một phần hoặc toàn bộ chiến dịch liên kết tùy theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ này qua nhiều ngôn ngữ và nhiều vùng lãnh thổ.

Chúng tôi là chuyên gia của một loạt các ngành gồm có trò chơi, bảo hiểm, tài chính, viễn thông, du lịch, thể thao và bán lẻ.
Chúng tôi có thể làm việc với các dự án ngắn hạn và dài hạn, với sản phẩm dự án rõ ràng và luôn luôn tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi đã có nhiều thành công lớn khi triển khai các chiến dịch dài hơi cho những khách hàng lớn. Cùng với những mối quan hệ tốt, kiến thức về ngành liên kết và hạ tầng quy mô lớn nhỏ tùy ý của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ marketing liên kết mạnh mẽ với khả năng cấu trúc tùy theo nhu cầu của từng khách hàng.