Liên kết

Tiếp thị liên kết có thể là cách hiệu quả nhất để cung cấp những khách hàng mới cho việc kinh doanh của bạn.

Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tiếp thị liên kết có tay nghề cao và giàu kinh có thể giúp quản lý và phát triển số đối tác liên kết hiện tại của bạn, cũng như thiết lập các chương trình liên kết mới.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi chuyên về tuyển dụng và quản lý các chi nhánh, và có khả năng để đạt được một số lượng lớn các trang web đối tác tiềm năng, giúp bạn thiết lập và phát triển các cơ sở liên kết của bạn.

Tại ICS, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ của chúng tôi đối với những yêu cầu của bạn và sẽ quản lý toàn bộ hoặc một phần các chiến dịch liên kết của bạn, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể thực hiện việc này trong một loạt các ngôn ngữ cũng như trên một số vùng lãnh thổ.

Chúng tôi có các chuyên gia trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm cả chơi game, bảo hiểm, tài chính, viễn thông, du lịch, thể thao và bán lẽ. Chúng tôi có thể làm việc cho các dự án ngắn hạn và dài hạn, với sự phân phôi dự án rõ ràng và luôn luôn với chi phí hiệu quả.

Chúng tôi đã làm việc với thành công lớn trên các chiến dịch dài hạn cho các khách hàng và với các mối quan hệ mạnh mẽ của chúng tôi, với kiến thức của các ngành công nghiệp liên kết và cơ sở hạ tầng mở rộng, chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ tiếp thị liên kết mạnh mẽ theo các nhu cầu của khách hàng cá nhân.