Di động

Trong bối cảnh hoạt động lướt web di động trên smartphone tăng cao và các ứng dụng mở rộng tầm hoạt động và hiệu quả, ICS có ưu thế để mang đến những nội dung và giải pháp tuyệt vời.

Chúng tôi sáng tạo và cung cấp những nội dung hấp dẫn về thể thao, giải trí, tin tức cùng những nội dung khác dành cho nền tảng di động. Ngoài ra, chúng tôi còn phát triển ứng dụng, xây dựng các trang di động và triển khai các chiến dịch marketing trên di động.