Di động

Như việc gia tăng các trình duyệt web di động thông qua điện thoại thông minh và các ứng dụng mở rộng phạm vi và tính hiệu quả, ICS cũng được tham gia trong các nội dung lớn cũng như các giải pháp.

Chúng tôi tạo ra và cung cấp các môn thể thao hấp dẫn, giải trí, tin tức và các nội dung khác biệt cho ra đời điện thoại di động, cộng với việc chúng tôi phát triển các ứng dụng, xây dựng các trang web di động và thực hiện các chiến dịch tiếp thị điện thoại di động.