Tuyển dụng

ICS là một công ty đang trên đà tăng trưởng và chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân tài để tham gia vào ngôi nhà ICS. Bất kể bạn đam mê với phát thanh hay muốn có một chân trong ngành báo viết, ICS sẽ là đòn bẩy cho sự nghiệp của bạn.

Đặc biệt, chúng tôi đang tìm những tay viết lách, phát thanh viên và người dẫn chương trình ở nhiều ngôn ngữ để cùng chúng tôi tăng sự hiện diện ở một số vùng lãnh thổ.

Nếu bạn có những kỹ năng phù hợp, hãy gửi CV và thư xin việc đến cho chúng tôi.

Chúng tôi đang tìm nhân tài cho những vị trí sau:

Hiện tại chúng tôi không có vị trí nào trống, nhưng lúc nào chúng tôi cũng tuyển mộ cả. Vui lòng kiểm tra lại sau.