Vị trí tuyển dụng

ICS là một công ty đang phát triển và chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân viên mới tài năng để gia nhập đội của chúng tôi. Cho dù bạn có một niềm đam mê để phát sóng hoặc muốn có một sự nghiệp trong ngành báo chí bằng văn bản, ICS có thể là nơi để tiếp tục sự nghiệp của bạn.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những người viết, các phát thanh viên và các diễn giả đa ngôn ngữ để giúp chúng tôi tăng sự hiện diện của chúng tôi tại nhiều vùng lãnh thổ. 

Nếu bạn có những kỹ năng mà bạn nghĩ rằng có thể quan tâm, xin vui lòng gửi CV và lá thư giải thích kèm theo cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có vị trí tuyển dụng cho các vị trí sau:

Chúng tôi hiện không có vị trí trống nhưng chúng tôi đang tuyển dụng bất kỳ thời gian nào. Vui lòng kiểm tra lại sau.